اخذ گواهینامه IMS در شعبه بندرامام خمینی (ره):

خدمات دریایی و بندری کاوه به منظور تقریب به استاندارهای جهانی و ارتقای سطح کیفی خدمات خود در اسفند ماه سال 1387 نائل به اخذ گواهینامۀ IMS، متشکل از سه استاندارد ISO 9001، ISO 14001 وOHSAS 18001 در بندر امام خمینی(ره) شده است.

 

اخذ گواهینامه IMS در شعبه بندرعباس:

این شرکت در آبان ماه سال 1388 با تلاش و پیگیری مدیران و مسئولین شعبه و با حمایت همه جانبه مدیریت ارشد سازمان، موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه در بندر شهید رجایی گردید.

 

اخذ گواهینامه  IMS در شعبه بندر خرمشهر :

شرکت کاوه در راستای افزایش سطح کیفی خدمات خود و با تلاش مستمر مدیران شعبه در سال 1389موفق به اخذ گواهینامه ی IMS در شعبه مذکور گردید.

 

 شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه همواره بر تعهد خود در قبال رشد مدیریت کیفیت خدمات، مدیریت اثرات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای تاکید داشته و این اصول را از مسئولیتهای خود دربرابر مشتریان داخلی و خارجی، درجهت دستیابی به اعتبار جهانی می داند.

 

تصویر گواهینامه های اخذ شده در شعب بندر عباس، بندر امام خمینی(ره) و بندر خرمشهر توسط

  شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه 

بندر امام خمینی (ره)بندر خرمشهر 

 بندر شهید رجایی 

ISO 9001:2008

 

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008   

OHSAS 18001:2007

    

 OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007   

  

 ISO 14001:2004

 ISO 14001:2004

ISO 14001:2004