- 1 ترمینال لجستیک در بندر شهیدرجایی 


 

 - 2 افتتاحیه پایانه کانتینر صادرات و ترانزیت در بندر شهیدرجایی 

 

 - 3 توسعه و راهبری بندر آستارا

میزان سرمایه‌گذاری 300/000/000 ریال.

 

 - 4  تعمیر و شست وشو کانتینر و صدور گواهینامه‌های بین‌المللی IICL در بندر شهید رجایی

مجموع کل سرمایه‌گذاری در بخش ساخت و ساز   338/000/000 ریال.