اهداف:

شرکت خدمات بندری و دریایی کاوه با تکیه بر توانایی خود در ارائه خدمات با کیفیت، متعهد به رعایت قوانین و الزامات زیست‌ محیطی، ایمنی، بهداشت و بهبود مستمر عملکرد در حوزه‌های تحت تصدی میباشد و سیستم مدیریت خود را بر مبنای اهداف ذیل متمرکز ساخته است:

tik3  توسعه منابع انسانی
 tik3

 توسعه و بهبود فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
 tik3

 استفاده بهینه از منابع موجود
 tik3

 تنوع بخشیدن به خدمات، توسعه تعاملات و ارتباط با شرکای تجاری و مشتریان در جهت افزایش رضایت ایشان
 tik3

پایبندی به اصول ایمنی و بهداشت کار، پیشگیری از بروز حوادث، مصدومیت‌ها 
 tik3

  حفاظت مستمر از محیط‌ زیست