ردیف

نام تجهیز

تناژ

تعداد دستگاه

توضیحات

1

RTG

40

8

جزئیات دستگاه ...

2

استرادل کریر

40

19

جزئیات دستگاه ...

3

جرثقیل ریلی

15

4

 

4

جرثقیل موبایل ساحلی گاتوالد

100

2

 

5

جرثقیل ماشینی

90-20

30

 

6

جرثقیل کارگاهی

50-25

21

 

7

ریچ استاکر

45

4

 

8

تاپ لیفت

42-36

8

 

9

ساید لیفت

9

1

 

10

لیفتراک

23-15

21

 

11

لیفتراک

5/13-7

33

 

12

لیفتراک

5-2

63

 

13

تک مستر

30

104

 

14

کشنده

30

5

 

15

کمپرسی

10

2

 

16

لودرL90/L120

 -

2

 

17

تراکتور

 -

44

 

18

کفی

60-40

52

 

19

کفی

30-10

110

 

20

ماشین برقی

 -

12

 

 

جمع کل

 

 545