لیست تجهیزات شرکت کاوه در بندر خرمشهر

ردیف

نام تجهیز

تناژ

تعداد دستگاه

1

جرثقیل لینک بلت

60

2

2

جرثقیل A300

20

5

3

جرثقیل تادانو TR-250M

25

7

4

جرثقیل تادانو TR-2350M

35

1

5

جرثقیل تادانو ماشینی

20

1

6

کشنده داگلاس

25

1

7

جرثقیل IHI

27.5

1

8

لودر ولوو L120

---

1

9

لودر ولوو L90

---

1

10

کمپرسی بنز 6 چرخ

5

1

11

کمپرسی بنز 10 چرخ

10

1

12

لیفتراکTCM

13.5

2

13

لیفتراک کوماتسو

10

2

14

لیفتراک کوماتسو

5

5

15

لیفتراک هایستر

7

2

16

لیفتراک هایستر

5

4

17

لیفتراک کلارک

3

3
18لیفتراک کلارک56

19

لیفتراک تویوتا

2

5

20

لیفتراک لینده

4.5

1

21

تراکتور فرگوسن

 -

21

22

CLUB CAR

0.5

2

23

کفی کمر شکن

40

1

24کفی کمرشکن901

25

کفی تراکتور

30

23

26

کفی تراکتور

20

33

27

کفی تراکتور

10

6

28

ماشین حمل سوخت

61

 

جمع کل

 

140