عملیات کانتینری

 

شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه از سال 1380 به حوزه عملیات کانتینری وارد گردیده و در زمینه تخلیه و بارگیری، انباردار، استریپ و استافینگ، بازرسی و تعمیر و شستشوی انواع کانتینرها خدمات ارائه می نماید.

 

 عملیات غیر کانتینری 

 

  انجام عملیات غیر کانتینری در بخش کالاهای عمومی(General Cargo) و کالاهای فلّه (Bulk Cargo) و غلات (Grain از فعالیت های اصلی شرکت کاوه می باشد که در برگیرنده تخلیه و بارگیری انواع محمولات وارداتی، صادراتی و انبارداری این قبیل کالاها در انبارها و سیلوها می باشد.

 

 

 لجستیک